Đòi bồi thường khi bị chó nhà hàng xóm cắn?

Rate this post

Tôi có thể kiện gia đình đó ra tòa không?

Hà Nam

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 623 Bộ Luật Dân sự, chó dữ được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ. Điều luật này nêu rõ: “1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải tuân thủ các quy định bảo quản, trông giữ, vận chuyển, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì những người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thoả thuận khác…”.

Theo quy định nói trên, chủ sở hữu chó dữ có trách nhiệm xích, nhốt chó cẩn thận và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do chó dữ gây ra cho bạn.

Về thiệt hại được bồi thường:

Theo quy định tại Điều 609 Bộ luật Dân sự, bạn có thể yêu cầu gia đình hàng xóm bồi thường các thiệt hại sau:

– Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, bao gồm:

Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút.

Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc bạn.

– Tổn thất về tinh thần: Mức bồi thường tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Trường hợp hai gia đình không tự thỏa thuận được với nhau về mức bồi thường thì theo quy định tại khoản 6 Điều 25, khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự, bạn có thể khởi kiện gia đình hàng xóm đến tòa án cấp huyện nơi cư trú để được giải quyết.

Thạc, Luật sư Phạm Thanh BìnhCông ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>