Giảm giá 50 sản phẩm sữa trẻ em

Rate this post

Hiện nay đã có 50 sản phẩm sữa dành cho trẻ em kê khai giảm giá, với mức giảm từ 0,4-4%. Dự kiến các sản phẩm này sẽ chính thức giảm kể từ ngày 20.4.2015.     Ngày 15.4, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay có 5 Công ty phải thực hiện kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, bao gồm: Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, Công ty TNHH Nestle Việt Nam, Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A và Công ty TNHH Tiên Tiến –  nhà phân phối của Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam. Đồng thời, thực hiện yêu cầu tại Công văn số 90 ngày 25.3.2015 của Cục Quản lý giá, các Công ty thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính đã rà soát, loại chi phí quảng cáo ra khỏi cơ cấu giá của các sản phẩm dưới 24 tháng tuổi theo quy định, và đã thực hiện kê khai lại giá.   Kết quả thực hiện kê khai lại giá cho đến nay đã có 50 sản phẩm sữa kê khai giảm giá, với mức giảm từ 0,4-4%. Các mức giá mới dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 20.4.2015. Bộ Tài chính cho biết, sẽ cập nhật và công bố danh sách sản phẩm thực hiện kê khai giảm giá theo quy định trong thời gian tới để người tiêu dùng được biết.   Theo Duyên Duyên (Một Thế Giới)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>