Khen thưởng cá nhân hiến đất làm đường

Rate this post

Gia đình ông Lộc đã đi đầu trong đóng góp chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Thạch Đà.

Cụ thể, ông Lộc đã vận động trong gia đình đồng thuận hiến trên 100m2 đất (tương đương trị giá trên 300 triệu đồng) để làm đường liên thôn.

Nhờ đó, nhiều gia đình trong thôn đã tích cực hưởng ứng làm theo, tạo thành phong trào hiến đất làm đường, góp phần hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của địa phương. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>