Phi Thanh Vân

Rate this post

Đã có qui định xử phạt về trang phục khi biểu diễn, còn biểu diễn suồng sã bằng miệng trên phương tiện truyền thông như Phi Thanh Vân lại cứ được tự do tồn tại?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>