phiếu chi

in-phieu-thu-chi-5

In phiếu thu, phiếu chi lấy liền tại HCM

Rate this post In phiếu thu, in phiếu chi là hình thức in hàng loạt các sổ thu, phiếu thu cho các giao dịch thu nhận tiền bạc, mua bán,kế toán,… làm cho các giao dịch, lưu trữ, kí nhận, … trở nên dễ dàng và tránh sai sót hơn Công ty in ấn Bước Chân Việt : Địa chỉ: ... Chi tiết »