Tăng gấp 3 lần thuế BVMT đối với xăng dầu từ 1

Rate this post

  Tăng gấp 3 lần thuế BVMT đối với xăng dầu từ 1/5 - Ảnh 1

Từ 1/5, mức trần tính thuế BVMT đối với xăng và nhiên liệu bay sẽ được điều chỉnh.

Liên quan đến việc điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 69/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế BVMT.

Theo đó, mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với từng hàng hóa là mức thuế được quy định tại Biểu mức thuế bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 và Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 888a do Bộ Tài chính ban hành ngày 10/3/2015, thuế BVMT được điều chỉnh đối với xăng, nhiên liệu bay từ 1.000 đ/lít lên 3.000 đồng/lít; dầu diezel từ 500 đồng/lít lên 1.500 đồng/lít; dầu mazut từ 300 đồng/lít lên 900 đồng/lít. Nghị định này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/5.

Như vậy, từ 1/5, mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế BVMT đối với xăng, nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít; dầu diezel là 1.500 đồng/lít; dầu mazut là 900 đồng/lít.

Kiều Hương (Tổng hợp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>