Xem pháo hoa và chương trình Đất nước trọn niềm vui 

Rate this post

Xem pháo hoa và chương trình Đất nước trọn niềm vui  30/04/2015 20:00 GMT 7

TTO – Mời bạn theo dõi Đất nước trọn niềm vui – chương trình nghệ thuật đặc biệt kéo dài 120 phút và bắn pháo hoa nhân dịp 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Hình ảnh chương trình Đất nước trọn niềm vui – Ảnh: Quang Định

>> Trình diễn pháo hoa TP.Hồ Chí Minh

.preload[data-id=”1430410575006″] {position: relative; background: url(“http://static.new.tuoitre.vn/jwplayer612/bg.jpg”) no-repeat; background-size: 100%;}

>> Chương trình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui – Phần 1

.preload[data-id=”1430407546987″] {position: relative; background: url(“http://static.new.tuoitre.vn/jwplayer612/bg.jpg”) no-repeat; background-size: 100%;}

>> Phần 2

.preload[data-id=”1430407574164″] {position: relative; background: url(“http://static.new.tuoitre.vn/jwplayer612/bg.jpg”) no-repeat; background-size: 100%;}

>> Phần 3

.preload[data-id=”1430408025488″] {position: relative; background: url(“http://static.new.tuoitre.vn/jwplayer612/bg.jpg”) no-repeat; background-size: 100%;}

>> Phần 4

.preload[data-id=”1430408613126″] {position: relative; background: url(“http://static.new.tuoitre.vn/jwplayer612/bg.jpg”) no-repeat; background-size: 100%;}

>> Phần 5

.preload[data-id=”1430411312559″] {position: relative; background: url(“http://static.new.tuoitre.vn/jwplayer612/bg.jpg”) no-repeat; background-size: 100%;}

>> Phần 6

.preload[data-id=”1430411416550″] {position: relative; background: url(“http://static.new.tuoitre.vn/jwplayer612/bg.jpg”) no-repeat; background-size: 100%;}

>> Phần 7

.preload[data-id=”1430412112574″] {position: relative; background: url(“http://static.new.tuoitre.vn/jwplayer612/bg.jpg”) no-repeat; background-size: 100%;}

TTO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>