Phong thủy

PHÁP HÀNH: BÀI KHẤN NGUYỆN SÁM HỐI CHO BẢN THÂN & CÁCH GIẢI TRỪ OÁN KẾT VỚI OAN GIA TRÁI CHỦ – CHÙA TỰ TÂM SOẠN TẬP (PDF)

Tại Sao Bạn Cần Sám Hối?

Lời Tựa

Theo lời dạy của Đức Phật, có hai loại người cao quý nhất trong cuộc sống. Loại thứ nhất là những người chưa từng phạm tội lỗi. Loại thứ hai là những người đã phạm lỗi, nhưng biết ăn năn sám hối và không tái phạm nữa. Chúng ta, là con Phật nhưng cũng là phàm phu, không tránh khỏi việc mắc phải lỗi lầm, dù vô tình hay cố ý. Tuy nhiên, việc nhìn nhận lỗi lầm, đối diện với nó và sửa chữa thì không đơn giản và không phải ai cũng làm được. Do đó, việc sám hối là vô cùng quan trọng để giải trừ tội lỗi và cải tạo bản thân.

Cách Giải Trừ Oán Kết với Oan Gia Trái Chủ

  1. Giải Thích Về Oan Gia Trái Chủ

Để hiểu về oan gia trái chủ, ta phải nhìn vào quá khứ của mình. Trong các kiếp trước, chúng ta đã từng gây tổn hại, gây oan trái cho người khác và ngược lại. Các tội lỗi này chưa được hoá giải, vì vậy oan gia vẫn tiếp tục đi theo ta và chờ đợi thời cơ để báo oán. Điều này chỉ có thể hoá giải khi chúng ta sám hối và trả nợ cho oan gia trái chủ.

  1. Quy Y Tam Bảo

Quy YTam Bảo là một phương pháp giải trừ oán kết hiệu quả. Chúng ta quy y Tam Bảo gồm Phật (nguyện đêm công đức), Pháp (nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật) và Tăng (tu hành chuyên cần). Bằng việc tu tập và thuận theo chúng Tư Bảo, ta có thể giải trừ oan gia trái chủ và hướng tới sự giải thoát.

  1. Tụng Chú Vãng Sanh

Từ vô thỉ kiếp đến nay, chúng ta đã gây ra rất nhiều ác nghiệp. Tụng chú vãng sanh là cách để giải trừ những kết nghiệp tồi tệ từ quá khứ. Bằng việc tụng chú vãng sanh, ta tạo ra công đức giúp cho các linh hồn chưa được vãng sanh sớm đi vào lục đạo luân hồi.

  1. Lời Kết Thúc

Sau khi thực hành Sám Hối và Quy Y Tam Bảo, chúng ta nên niệm niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, tụng Tâm Kinh và Chú Vãng Sanh để tiếp tục giải quyết oan gia trái chủ. Hy vọng rằng bằng niệm Phật và tu tập, chúng ta có thể trở nên sáng suốt, bình thản và tránh xa khổ đau trong cuộc sống.

Related Articles

Back to top button