Phong thủy

Nam 2002 Nhâm Ngọ hợp tuổi nào nhất

Mục lục

Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với tuổi nào?

Sau đây là bảng đánh giá về sự phù hợp giữa nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 và các tuổi khác:

 • Năm 1992 Nhâm Thân: 61/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Nhâm Thân 1992 hay không?
 • Năm 1993 Quý Dậu: 21/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Quý Dậu 1993 hay không?
 • Năm 1994 Giáp Tuất: 42/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Giáp Tuất 1994 hay không?
 • Năm 1995 Ất Hợi: 60/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Ất Hợi 1995 hay không?
 • Năm 1996 Bính Tý: 42/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Bính Tý 1996 hay không?
 • Năm 1997 Đinh Sửu: 69/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Đinh Sửu 1997 hay không?
 • Năm 1998 Mậu Dần: 32/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Mậu Dần 1998 hay không?
 • Năm 1999 Kỷ Mão: 31/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Kỷ Mão 1999 hay không?
 • Năm 2000 Canh Thìn: 70/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Canh Thìn 2000 hay không?
 • Năm 2001 Tân Tỵ: 46/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Tân Tỵ 2001 hay không?
 • Năm 2002 Nhâm Ngọ: 55/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Nhâm Ngọ 2002 hay không?
 • Năm 2003 Quý Mùi: 52/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Quý Mùi 2003 hay không?
 • Năm 2004 Giáp Thân: 77/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Giáp Thân 2004 hay không?
 • Năm 2005 Ất Dậu: 47/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Ất Dậu 2005 hay không?
 • Năm 2006 Bính Tuất: 53/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Bính Tuất 2006 hay không?
 • Năm 2007 Đinh Hợi: 31/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Đinh Hợi 2007 hay không?
 • Năm 2008 Mậu Tý: 25/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Mậu Tý 2008 hay không?
 • Năm 2009 Kỷ Sửu: 62/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Kỷ Sửu 2009 hay không?
 • Năm 2010 Canh Dần: 76/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Canh Dần 2010 hay không?
 • Năm 2011 Tân Mão: 45/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Tân Mão 2011 hay không?
 • Năm 2012 Nhâm Thìn: 56/100 điểm. Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Nhâm Thìn 2012 hay không?

Đánh giá sơ bộ theo con giáp

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Nhâm Thân 1992

 • Số điểm: 19/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Nhâm Thân 1992 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Quý Dậu 1993

 • Số điểm: 9/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Quý Dậu 1993 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Giáp Tuất 1994

 • Số điểm: 11/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Giáp Tuất 1994 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Ất Hợi 1995

 • Số điểm: 9/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Ất Hợi 1995 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Bính Tý 1996

 • Số điểm: 4/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Bính Tý 1996 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Đinh Sửu 1997

 • Số điểm: 11/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Đinh Sửu 1997 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Mậu Dần 1998

 • Số điểm: 20/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Mậu Dần 1998 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Kỷ Mão 1999

 • Số điểm: 9/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Kỷ Mão 1999 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Canh Thìn 2000

 • Số điểm: 18/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Canh Thìn 2000 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Tân Tỵ 2001

 • Số điểm: 4/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Tân Tỵ 2001 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Nhâm Ngọ 2002

 • Số điểm: 19/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Nhâm Ngọ 2002 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Quý Mùi 2003

 • Số điểm: 16/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Quý Mùi 2003 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Giáp Thân 2004

 • Số điểm: 19/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Giáp Thân 2004 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Ất Dậu 2005

 • Số điểm: 9/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Ất Dậu 2005 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Bính Tuất 2006

 • Số điểm: 11/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Bính Tuất 2006 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Đinh Hợi 2007

 • Số điểm: 9/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Đinh Hợi 2007 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Mậu Tý 2008

 • Số điểm: 4/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Mậu Tý 2008 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Kỷ Sửu 2009

 • Số điểm: 11/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Kỷ Sửu 2009 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Canh Dần 2010

 • Số điểm: 20/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Canh Dần 2010 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Tân Mão 2011

 • Số điểm: 9/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Tân Mão 2011 hay không?

– Nam Nhâm Ngọ 2002 và Nữ Nhâm Thìn 2012

 • Số điểm: 18/20
  ‌Chi tiết: Nam tuổi Nhâm Ngọ 2002 có phù hợp với nữ tuổi Nhâm Thìn 2012 hay không?

Xem thêm về các tuổi khác

Tổng quan về Nam Nhâm Ngọ 2002

– Tổng quan về nam sinh năm 2002

 • Năm sinh 2002: Âm lịch Nhâm Ngọ, Thiên can Nhâm, Địa chi Ngọ, Cung mệnh Đoài Ngũ Hành Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương)

– Xem thêm: Lịch âm dương 2002

– Xem thêm: Sinh năm 2002 mệnh gì?

– Xem thêm: Sinh năm 2002 bao nhiêu tuổi?

– Xem thêm: Năm 2002 có nhuận không, nhuận vào tháng mấy?

– Xem thêm: Nam sinh năm 2002 hợp tuổi nào nhất

– Xem thêm: Nữ sinh năm 2002 hợp tuổi nào nhất

– Xem thêm: Tổng quan về nam tuổi 2002

– Xem thêm: Tổng quan về nữ tuổi 2002

Related Articles

Back to top button