Tử vi

Đọc hiểu Mùa xuân chín – Hàn Mặc Tử

Mùa xuân chín là một bài thơ tuyệt vời, nằm trong phần Hương thơm của tập thơ Đau thương của Hàn Mặc Tử. Bài thơ này cùng với các bài thơ khác như Đây thôn Vĩ Dạ, Tình quê,… thể hiện tình yêu đối với quê hương và cảnh quê của Hàn Mặc Tử.

Đề đọc hiểu Mùa xuân chín số 1

Đọc hai đoạn thơ sau và làm các yêu cầu sau:

Trong làn nắng ửng: khói mơ tan.
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang
(Mùa xuân chín – Hàn Mặc Tử)

Câu 1: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên?

Câu 2: Tìm các từ láy được sử dụng trong đoạn thơ.

Câu 3: Nội dung chính của đoạn thơ là gì?

Câu 4: Đoạn thơ sử dụng những biện pháp tu từ nào? Phân tích hiệu quả của các biện pháp tu từ đó?

Câu 5: Trình bày ngắn gọn về cái tôi trữ tình của nhà thơ trong đoạn thơ.

Câu 6: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 dòng) thể hiện suy nghĩ về trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ thiên nhiên.

Đáp án đề đọc hiểu Mùa xuân chín số 1

Câu 1: Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ thơ mới bảy chữ. Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.

Câu 2: Các từ láy trong đoạn thơ là “lấm tấm” và “sột soạt”.

Câu 3: Nội dung chính của đoạn thơ là:

  • Cảnh xuân đẹp trong mắt một thi sĩ yêu đời.
  • Tình yêu tha thiết với thiên nhiên và quê hương.

Câu 4: Đoạn thơ sử dụng các biện pháp tu từ như:

  • Nhân hóa: gió (trêu) – chàng trai đa tình. Biểu hiện khung cảnh đầy sức sống và niềm yêu đời của nhà thơ.
  • Câu đặc biệt: “Trên giàn thiên lí”. Gợi một cái nhìn tinh tế về sự chuyển mùa, nhà thơ như nhìn thấy sự hiện diện trong mỗi bước xuân sang.
  • Đảo ngữ: “sột soạt gió trêu tà áo biếc” – Gợi lên bức tranh sống động.
  • Sử dụng các từ láy: “lấm tấm” và “sột soạt”, gợi hình tượng về cảnh đẹp mùa xuân.

Câu 5: Đoạn thơ của Hàn Mặc Tử thể hiện một tâm hồn yêu đời mãnh liệt, tha thiết.

Câu 6: Việc bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm của mỗi con người. Môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, vì vậy bảo vệ môi trường là điều cần thiết. Chúng ta cần cùng nhau bảo vệ môi trường, bảo vệ nơi chúng ta sống, đó là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Related Articles

Back to top button